logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Zaproszenie na konferencję naukową Partnerów w Klastrze MedSilesia 8.12.2022

pobierz pdf
🔔
Nasi Partnerzy w Klastrze #ProIntegraSA oraz Uniwersytet Śląski w Katowicach zapraszają na konferencję podczas której zostaną zaprezentowane wyniki zrealizowanego przez spółkę projektu badawczo rozwojowego pt: 'Prowadzenie prac badawczo – rozwojowych nad opracowaniem prototypu uniwersalnego, transakcyjnego systemu zarządzania bazami danych o niejednorodnym modelu danych’.
W ramach projektu został opracowany i wytworzony prototyp uniwersalnego, transakcyjnego systemu zarządzania bazami danych o niejednorodnym modelu danych. Zakończone sukcesem prace badawcze umożliwiły wprowadzenie systemu do działalności własnej Spółki oraz pełną komercjalizację produktu.
Na realizację projektu Spółka otrzymała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego dla osi priorytetowej:
I. Nowoczesna gospodarka dla działania: 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach, Numer umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.01.02.00-24-0851/17-01.

📅
08.12.2022 13:00 – 14:45
📝Dołącz do spotkania: bit.ly/3iEKTy9
ℹ️ Szersze informacje na temat możliwości funkcjonalnych systemu znajdują się na stronie internetowej pod adresem: https://www.prointegra.com.pl/714-2/
📋 Agenda konferencji