logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Zaproszenie na warsztaty w zakresie wdrażania programów zdrowotnych dot. rehabilitacji leczniczej, ułatwiających powroty do pracy i utrzymanie zatrudnienia we współpracy z pracodawcami.

pobierz pdf

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o., jako lider konsorcjum  Obserwatorium Specjalistyczne w obszarze Technologie dla Medycyny, zaprasza w dniu   5 lutego 2019 r. do Gliwic na bezpłatne warsztaty branżowe w zakresie wdrażania programów zdrowotnych dot. rehabilitacji leczniczej, ułatwiających powroty do pracy i utrzymanie zatrudnienia we współpracy z pracodawcami.

Warsztaty poświęcone zostaną ogłoszonemu przez Zarząd Województwa Śląskiego konkursowi nr RPSL.08.03.02-IZ.01-24-297/18, Działanie 8.3 Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy, Poddziałania 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej.

  Agenda warsztatów

 Formularz zgłoszeniowy