logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Zaproszenie na warsztaty „Wdrażanie programów zdrowotnych dot. rehabilitacji leczniczej, uławiających powrót do pracy i utrzymanie zatrudnienia we współpracy z pracodawcami”

pobierz pdf


Kolejne warsztaty regionalne przed nami – zapraszamy i polecamy, zakończenie naboru 2019-06-27 (do godziny 12:00:00)

Warsztaty poświęcone będą  konkursowi nr RPSL.08.03.02-IZ.01-24-311/19 w ramach Osi Priorytetowej VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, Działanie 8.3 Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy, Poddziałania 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej (2 typ projektu: Wdrażanie programów zdrowotnych dot. rehabilitacji leczniczej, uławiających powrót do pracy i utrzymanie zatrudnienia we współpracy z pracodawcami).

Przedstawiciele Referatu Wyboru Projektów, Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego omówią zasady, wytyczne i odpowiedzą na pytania w zakresie prowadzonego naboru
Typ 2: Wdrażanie programów zdrowotnych dotyczących rehabilitacji leczniczej, ułatwiających powroty do pracy i utrzymanie zatrudnienia we współpracy z pracodawcami – Regionalny program rehabilitacji osób z chorobami układu krążenia na lata 2019-2022

Agenda spotkania
Formularz zgłoszeniowy