Strona używa ciasteczek (cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Czytaj więcej


logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

„Znalezienie i zatrzymanie najlepszych pracowników jest najbardziej wartościową zdolnością” (John D. Rockefeller). Zapraszamy do naszego zespołu!

pobierz pdf

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. poszukuje pracownika na stanowisko: specjalisty ds. projektów międzynarodowych.

1. Miejsce wykonywania pracy:

ul. Wincentego Pola 16, 44-100 Gliwice (umowa o pracę, w wymiarze pełnego etatu)

2. Główne obowiązki na stanowisku pracy:

 • nawiązywanie kontaktów z partnerami zagranicznymi;
 • opracowywanie projektów międzynarodowych i udział w ich realizacji;
 • uczestnictwo w zagranicznych spotkaniach projektowych, konferencjach, spotkaniach roboczych dotyczących realizowanych projektów,
 • monitoring wykonania budżetów projektów dofinasowanych ze środków Unii Europejskiej oraz środków publicznych,
 • przygotowanie wniosków o płatność/sprawozdań finansowych z realizacji projektów zgodnie z harmonogramem (zestawienie wydatków oraz niezbędne załączniki  zgodnie z wytycznymi programu)
 • weryfikacja wydatków pod względem ich kwalifikowalności,
 • współpraca z Działem Księgowości związana z prawidłowym księgowaniem wydatków projektu oraz rozliczaniem otrzymanych dotacji
 • przygotowanie dokumentacji do kontroli oraz audytów projektu,
 • udzielanie niezbędnych wyjaśnień podczas kontroli/audytów projektów,
 • sporządzanie zestawień refundacji wydatków za dany miesiąc,
 • rozliczanie zaangażowania personelu w projektach unijnych pod kątem przygotowywania zestawień na potrzeby działu księgowego.

3. Wymagania związane ze stanowiskiem:

 • wykształcenie wyższe magisterskie lub równorzędne;
 • wykształcenie i wiedza z zakresu spraw należących do właściwości Agencji;
 • co najmniej dwuletnie doświadczenie w obszarze projektów/ programów finansowanych z funduszy UE z programów ze szczególnym uwględnieniem: INTERREG Europe, Central Europe, Baltic Sea Region;
 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie C1;
 • prawo jazdy kat. B.
 • dyspozycyjność związana m.in. z wyjazdami zagranicznymi;
 • bardzo dobra znajomość pakietu MSOffice;
 • podstawowa znajomość zagadnień z zakresu rachunkowości oraz kadr i płac.

4.  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV wraz z kserokopią dokumentów potwierdzających wymagane kwalifikacje, mile widziane referencje od pracodawców dotyczące realizowanych projektów unijnych oraz list motywacyjny.

5. Termin i miejsce składania dokumentów

 • Wymagane dokumenty należy przesłać w formie elektronicznej na adres e-mail: aszczerbak@gapr.pl do dnia 21. lipca 2017 lub złożyć osobiście/pocztą na adres Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. o ważności aplikacji decyduje data wpłynięcia dokumentów do Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.
 • Aplikacje, które wpłyną po ww. terminie oraz aplikacje niekompletne nie będą rozpatrywane.
 • Aplikacje prosimy opatrzeć tytułem: NABÓR NA STANOWISKO DS. PROJEKTÓW MIEDZYNARODOWYCH

6.  Inne informacje:

 • Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych przy realizacji procesu rekrutacji  (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).
 • Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.
 • Po zakończeniu procesu naboru dokumenty złożone przez kandydatów, którzy nie zostaną zatrudnieni, będą komisyjnie zniszczone.

 

Informacje dotyczące naboru: Pani Aleksandra Szczerbak tel.  32 33 93 149,  Pani Monika Konarzewska  tel. 32 33 93 31 81