logo unii

pl / en

BIP

Znamy Laureatów konkursu Innowator Śląska 2020

pobierz pdf

Za nami wyjątkowa, dwunasta edycja konkursu Innowator Śląska. 20 listopada, podczas hybrydowej Gali Rozdania Nagród odbywającej się w Arenie Gliwice i transmitowanej na żywo w Internecie poznaliśmy wszystkich nagrodzonych w tegorocznej odsłonie konkursu.

 

Ideą Konkursu jest promowanie i nagradzanie najbardziej innowacyjnych podmiotów z województwa śląskiego. Celem jest wyróżnienie tych firm i instytucji badawczo – rozwojowych, podejmujących się nowatorskich zmian przez wprowadzanie najnowocześniejszych technologii, nowych produktów czy też usług, które osiągają dzięki temu sukcesy biznesowe lub naukowe.

 

Tegoroczna edycja wydarzenia była rekordowa pod względem zgłoszonych rozwiązań. Do drugiego etapu konkursu wybrano 20 innowacji z 31 zgłoszonych. Laureatów konkursu wybrała dziewięcioosobowa Komisja Konkursowa złożona z przedstawicieli samorządów, świata nauki, jednostek wspierających biznes oraz samych przedsiębiorców, po zapoznaniu się z wynikami przeprowadzonych w firmach audytów technologicznych.

 

Kategoria Mikro przedsiębiorca

Wyróżnienie: M Sp. z o.o. za MusicOn

MusicOn to odpowiadające światowym trendom narzędzie edukacyjne wykorzystywane w nauczaniu dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Dzięki zaangażowaniu podstawowych zmysłów – wzroku, słuchu i dotyku, urządzenie zwiększa efektywność nauczania, rozwija integrację sensomotoryczną, rozbudza kreatywność, uczy logicznego i krytycznego myślenia i rozwija kompetencje przyszłości.

Laureat: Smart Labs Sp. z o.o. za Customy

Działająca pod marką Customy spółka Smart Labs Sp. z o.o. oferuje najwyższej jakości spersonalizowane zestawy rekonstrukcyjne na potrzeby chirurgii twarzowo-czaszkowo-szczękowej, onkologicznej i ortopedycznej. Ich wyroby medyczne przywracają możliwość funkcjonowania osobom po nowotworze, poważnych urazach czy pacjentom z deformacjami kości.

 

Kategoria Mały przedsiębiorca

Wyróżnienie: Whiteaster Sp. z o.o. za portal WhiteAster Open Data

 Portal WhiteAster Open Data to oprogramowanie służące do udostępniania poprzez Internet informacji tworzonych przez organy administracji publicznej. To repozytorium danych publicznych, umożliwiające ich składowanie, interaktywny dostęp oraz re-użycie.

Laureat: Helioenergia Sp. z o.o. za Srebrzenie termiczne Silver Con

 SilverCon to nowatorski produkt wykorzystywany w nieskomplikowanym procesie srebrzenia termicznego aluminium, miedzi i innych powierzchni. Technika ta z powodzeniem zastępuje galwanizację. Wysoka jakość́ nałożonej warstwy otwiera nowe możliwości dla producentów z sektora energetycznego, umożliwiając obniżkę̨ kosztów produkcyjnych i jednocześnie ochronę̨ środowiska naturalnego. Dodatkowo farba umożliwia wykonywanie srebrzenia oraz napraw srebrzonych styków na miejscu, bez niepotrzebnego transportu.

 

Kategoria Średni przedsiębiorca

Wyróżnienie: Budotechnika Sp. z o.o. za wiatę przystankową Wenus

 Przystanek łączy światowe trendy designu małej architektury miejskiej oraz najbardziej pożądaną przez użytkowników innowacyjną funkcjonalność, ekologię oraz kwestie istotne dla inwestora, czyli wandaloodporność, ekonomię oraz funkcję reklamową. Dzięki swej wszechstronności doskonale sprawdzi się w małej gminie, mieście, jak i dużej metropolii. Wiata oferuje szereg nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań technicznych na podstawie zastrzeżonych wzorów oraz technologii.

Laureat: Alumast S.A. za Aktywne przejście dla pieszych Smartpole Crossing

 Linia produktów Smartpole Crossing to aktywne przejście dla pieszych, dbające o poziom bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego w najbardziej newralgicznych punktach, jakimi są przejścia dla pieszych. Jest to rozwiązanie wymuszające zwrócenie szczególnej uwagi kierowcy na pieszego zamierzającego przekroczyć jezdnię w wyznaczonym miejscu. Informacja o tym zamiarze przekazana odpowiednio wcześnie kierowcy, daje szansę na podjęcie właściwego manewru z jego strony.

 

Kategoria Jednostka sektora B+R

Wyróżnienie: Instytut Techniki Górniczej KOMAG za Uniwersalną mgłową instalację dezynfekująca UMID

Rozwiązanie przeznaczone jest do dekontaminacji wirusów, bakterii i grzybów z odzieży wierzchniej przechodzących osób. Instalacja wyposażona w sterowanie automatyczne, uruchamiane czujnikiem optycznym, rozpyla środek dezynfekujący w postaci aerozolu. Kabina dezynfekująca typu UMID pomogą zmniejszyć ryzyko rozprzestrzeniania się wirusów takich jak na przykład: Sars-Cov-2 zwanym również jako koronowirus. Automatyczny proces detekcji ruchu umożliwia bezdotykowe korzystanie z produktu, co zwiększa bezpieczeństwo osób przechodzących przez kabinę dezynfekującą.

Laureat: Uniwersytet Śląski w Katowicach za Urządzenie do selektywnego pobierania i przechowywania fazy gazowej

Urządzenie służy do selektywnego pobierania i przechowywania fazy gazowej, zwłaszcza oddechowej człowieka. Jest przyłączane do spirety i jednocześnie umożliwia wykonanie badania spirometrycznego. Urządzenie znajdzie zastosowanie przede wszystkim w badaniach lotnych związków organicznych znajdujących się w wydychanym powietrzu. Umożliwi m. in. prowadzenie wczesnej diagnostyki zmian śródmiąższowych w płucach poprzez analizę składu frakcji oskrzelikowo-pęcherzykowej wydychanego powietrza u pacjentów po przebytym ARDS oraz z podejrzeniem przewlekłych chorób śródmiąższowych płuc.

 

Nagrody specjalne

Nagroda specjalna Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

TIMATE Sp. z o.o.

TIMATE to system do rejestracji czasu pracy, działający w oparciu o inteligentną kartę z technologią Internet of Things. Jest to pierwszy system łączący w sobie między innymi bezobsługową rejestrację czasu pracy (RCP), jego optymalne wykorzystanie oraz monitorowanie bezpieczeństwa.

 

  Nagroda specjalna Przewodniczącego Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

Uniwersytet Śląski w Katowicach za Urządzenie do selektywnego pobierania i przechowywania fazy gazowej

 

  Nagroda specjalna Prezesa Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o.

Smart Labs Sp. z o.o. za Customy