logo unii

pl / en

BIP

Zostań Partnerem projektu „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny”

pobierz pdf

Serdecznie zapraszamy przedsiębiorców i inne zainteresowane podmioty do przystąpienia do projektu „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny” w charakterze Partnera. Wiązałoby się to z udzieleniem przez firmę ulg w dostępie do usług lub na oferowane towary. Włączenie się podmiotów współpracujących z GAPR sp. z o.o. do projektu stanowi wyjątkową okazję, aby przyczynić się do wspierania rodzin wielodzietnych, co z pewnością zostanie docenione przez mieszkańców regionu. Tym samym, zaangażowanie nie tylko wzmocni pozycje Partnera, jako instytucji podejmującej inicjatywy społeczne, ale także wzbogaci go o wizerunek podmiotu przyjaznego rodzinie.


Województwo śląskie realizuje projekt „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny”, którego celem jest wzmocnienie i wsparcie rodzin, zwłaszcza wielodzietnych, zamieszkałych na terenie województwa śląskiego, poprzez współprace Samorządu Województwa Śląskiego z gminami, instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi na rzecz rodziny, a także z sektorem biznesu. Jego integralną częścią jest katalog ulg i uprawnień ułatwiających rodzinom dostęp do dóbr oraz usług w instytucjach kultury, rekreacji, edukacji, ochrony zdrowia i transportu publicznego.

Szczegóły dotyczące przystąpienia do projektu są regulowane w porozumieniu zawieranym pomiędzy Województwem Śląskim a Partnerem.

Bliższe szczegóły dotyczące projektu zawarte zostały w dokumencie Projekt „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny” dostępnym na stronie: http://slaskiedlarodziny.pl/materialy-do-pobrania .

Dodatkowe informacje udzielane są także pod numerem telefonu: 32 730 68 96.