Strona używa ciasteczek (cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Czytaj więcejpl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Grupa kapitałowa GAPR sp. z o.o.

pobierz pdf

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. jest udziałowcem w następujących spółkach kapitałowych:

 • Śląskie Centrum Naukowo – Technologiczne Przemysłu Lotniczego Sp. z o.o. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach (ŚCNTPL Sp. z o.o.)
  ŚCNTPL sp. z o.o. jest jednym z najnowocześniejszych w Europie ośrodków wytwarzania struktur kompozytowych w technologii autoklawowej wraz z laboratorium badawczym.
 • Górnośląska Agencja Promocji Przedsiębiorczości sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku (GAPP sp. z o.o.)
  Działalność GAPP Sp. z o.o. opiera się o należący do niej Rybnicki Inkubator Technologiczny, mający na celu wspieranie mikro i małych przedsiębiorców poprzez świadczenie usług wynajmu, doradczych i informacyjnych.

Ponadto, GAPR sp. z o.o. zaangażowana jest kapitałowo w następujące podmioty:

 • V4ICT sp. z o.o.
  Głównym celem funkcjonowania Spółki jest inicjowanie i wspieranie współpracy społecznej i gospodarczej w Polsce oraz w innych krajach Grupy Wyszehradzkiej oraz działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów.
 • Agencji Rozwoju Regionalnego SA z siedzibą w Bielsku-Białej (ARR SA)
  Misją Agencji jest świadczenie najwyższej jakości usług poprzez aktywizację potencjału endogenicznego oraz wykorzystywanie dostępnych programów pomocowych, finansowanych ze środków krajowych i zagranicznych, w szczególności z Unii Europejskiej.
 • Agencji Rozwoju Lokalnego S.A. z siedzibą w Sosnowcu (ARL S.A.)
  Agencja pełni funkcję instytucji otoczenia biznesu. Przedmiotem działalności Spółki jest podejmowanie działań związanych z rozwojem lokalnym przez wpieranie przedsiębiorczości. Współpracuje z samorządami gospodarczymi, instytucjami i agencjami o zasięgu lokalnym, regionalnym i krajowym oraz gminami Zagłębia Dąbrowskiego.

Śląskie Centrum Naukowo-Technologiczne Przemysłu Lotniczego sp. z o.o.

Śląskie Centrum Naukowo – Technologiczne Przemysłu Lotniczego będące jednym z najnowocześniejszych w Europie ośrodków wytwarzania struktur kompozytowych w technologii autoklawowej wraz z laboratorium badawczym. Uruchomione w 2012 roku Centrum ukierunkowane jest na świadczenie usług dla przemysłu lotniczego, co powoduje konieczność stosowania bardzo wysokich standardów we wszystkich obszarach działalności. Ideą Centrum jest również to, aby technologie stosowane w lotnictwie wdrażać także w innych dziedzinach, takich jak w przemysł jachtowy, motoryzacja, kolejnictwo oraz energetyka wiatrowa - wszędzie tam, gdzie konieczne jest zastosowanie lekkich i wytrzymałych materiałów zapewniających bezpieczeństwo użytkownikowi.

Górnośląska Agencja Promocji Przedsiębiorczości sp. z o.o.

Celem działalności Górnośląskiej Agencji Promocji Przedsiębiorczości S.A. jest podejmowanie działań wspierających działalność innowacyjną, działań na rzecz rozwoju zasobów ludzkich, wspierania przedsiębiorczości oraz wzrostu konkurencyjności sektora małych i średnich przedsiębiorstw, a także na rzecz rozwoju i promocji regionu. Począwszy od roku 2014, obszarem działalności Górnośląskiej Agencji Promocji Przedsiębiorczości S.A. stał się RYBNICKI INKUBATOR TECHNOLOGICZNY.