Strona używa ciasteczek (cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Czytaj więcejpl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Ogłoszenia

pobierz pdf
Pokazuje 1 do 6 z 265
komunikat

Komunikat nr 2 z dnia 16 września 2019 r. Komisji Przetargowej w przetargu na wybór wykonawcy zamierzenia budowlanego pn. „Nowe Gliwice Etap III – poprzemysłowe tereny inwestycyjne na obszarze byłej Koksowni „Gliwice”.

Jako, że jeden z Oferentów zadał poniższe pytania, Zamawiający odpowiada jak następuje:  Pytanie 7  „Proszę o określenie warunków zatrzymania wadium”. Odpowiedź W następujących przypadkach: „12. 3. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 450.000,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) do dnia 14.10.2019r. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: […]

komunikat

Komunikat nr 1 z dnia 12 września 2019r. Komisji Przetargowej w przetargu na wybór wykonawcy zamierzenia budowlanego pn. „Nowe Gliwice Etap III – poprzemysłowe tereny inwestycyjne na obszarze byłej Koksowni „Gliwice”.

Jako, że jeden z Oferentów zadał poniższe pytania, Zamawiający odpowiada jak następuje:     Pytanie 1 Proszę o podanie właściwego terminu zakończenia robót (w ogłoszeniu oraz SIWP termin ten wyznaczono na 01.11.2021, natomiast we wzorze umowy na 31.12.2022). Odpowiedź Termin zakończenia robót – 01.11.20214.     Pytanie 2 Proszę o informację, czy w przypadku składania […]

ogłoszenie

Zapytanie ofertowe na zakup biletów lotniczych oraz ubezpieczenia

W związku z realizacją projektu #R039 ProVaHealth – Product Validation in Health, realizowanym w ramach programu Interreg Baltic Sea Region, Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na zakup biletów lotniczych oraz ubezpieczenia dla pracownika projektu ProVaHealth oraz przedstawiciela instytucji – partnera stowarzyszonego projektu. Zapytanie ofertowe Załacznik nr 1 Załącznik […]

komunikat

Komunikat nr 14 z dnia 4 września 2019r. Komisji Przetargowej w przetargu na wybór wykonawców zamierzenia budowlanego pn. „Rozbudowa i przebudowa dawnych warsztatów lotniczych na cele Gliwickiego Centrum Edukacji Lotniczej”

Komisja Przetargowa informuje, że został rozstrzygnięty przetarg na wybór wykonawców zamierzenia budowlanego pn.: „Rozbudowa i przebudowa dawnych warsztatów lotniczych na cele Gliwickiego Centrum Edukacji Lotniczej” w Gliwicach. W załączniku poniżej  zostały wykazane firmy wybrane do realizacji poszczególnych zadań zamierzenia budowlanego pn.: „Rozbudowa i przebudowa dawnych warsztatów lotniczych na cele Gliwickiego Centrum Edukacji Lotniczej” w Gliwicach. […]

ogłoszenie

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA ZAKUP BILETU LOTNICZEGO ORAZ UBEZPIECZENIA

  W związku z realizacją projektu CE 1063 SMART_watch – Sieć regionalnych sektorowych obserwatoriów inteligentnych rynków w Europie Środkowej, monitorujących trendy technologiczne i rozwój rynku w obszarach inteligentnych specjalizacji współfinansowanego w ramach programu Interreg Central Europe, Górnośląska Agencja  Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na zakup biletów lotniczych oraz ubezpieczenia dla […]

przetarg

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. w Gliwicach, ul. W. Pola 16, 44-100 Gliwice, Zamawiający, ogłasza przetarg nieograniczony – w trybie licytacji ustnej „w dół” – na wybór wykonawcy robót budowlanych dla zamierzenia budowlanego pn. „Nowe Gliwice Etap III – przemysłowe tereny inwestycyjne na obszarze byłej Koksowni „Gliwice” – Infrastruktura techniczna”.

Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie pisemnej oferty wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 14 października 2019 r. do godziny 15:00 w siedzibie  GAPR. Opis przedmiotu zamówienia, obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego oraz inne dane niezbędne do przygotowania i złożenia oferty  oraz przystąpienia do przetargu (w tym forma wadium) zawarto w: Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu zamieszczonej […]