Strona używa ciasteczek (cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Czytaj więcejpl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Ogłoszenia

pobierz pdf
Pokazuje 1 do 6 z 328

Zapytanie ofertowe na wykonanie, dostarczenie i montaż tablicy informacyjno – pamiątkowej

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie, dostarczenie i montaż tablicy informacyjno – pamiątkowej w ramach projektu pn. „Nowe Gliwice etap III – poprzemysłowe tereny inwestycyjne na obszarze byłej koksowni”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – […]

Komunikat Komisji Przetargowej nr 1 z dnia 2 lipca 2020 r dot. zapytania ofertowego na realizację usługi kompleksowego nadzoru inwestorskiego nr GAPR–DPRJ/564/20/W

Jako, że jeden z Oferentów zadał poniższe pytania, Zamawiający odpowiada jak następuje: Pytanie 1 „W nawiązaniu do „Zakres robót został szczegółowo ujęty w dokumentacji techniczno-budowlanej stanowiącej załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, która zostanie udostępniona przez Zamawiającego w wersji elektronicznej na wniosek Oferenta, po podpisaniu przez osobę(y) uprawnioną(e) do reprezentowania Oferenta i dostarczeniu do Zamawiającego OŚWIADCZENIA […]

Zapytanie ofertowe na realizację usługi kompleksowego nadzoru inwestorskiego

W związku z realizacją projektu pn. „Nowe Gliwice etap III – poprzemysłowe tereny inwestycyjne na obszarze byłej koksowni”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa III Konkurencyjność MŚP, Działanie 3.1 Poprawa warunków do rozwoju MŚP, Poddziałanie 3.1.1 Tworzenie terenów inwestycyjnych na […]

ogłoszenie

GAPR Sp. z o.o. ogłasza zaproszenie do przetargu ustnego ograniczonego mającego na celu sprzedaż nieruchomości.

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gliwicach 44-100 Gliwice, ul. Wincentego Pola 16, tel. (+48 32) 339 31 10, fax (+48 32) 339 31 17, ogłasza zaproszenie do przetargu ustnego ograniczonego mającego na celu sprzedaż nieruchomości opisanej poniżej:   W skład mienia objętego przetargiem wchodzi nieruchomość położona w Żorach, obręb 0010 […]

Zapytanie ofertowe na usługę opracowania projektu i wdrożenia bloga w ramach istniejącej platformy

  W związku z realizacją projektu CE1063 SMART_watch „Regional branch observatories of intelligent markets in Central Europe monitoring technology trends and market developments in the area of smart specializations” finansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Europa Środkowa (Interreg Central Europe) Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na usługę […]

ogłoszenie

Zapytanie ofertowe na usługę doradczą

W związku z realizacją projektu CE1063 SMART_watch „Regional branch observatories of intelligent markets in Central Europe monitoring technology trends and market developments in the area of smart specializations” finansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Europa Środkowa (Interreg Central Europe) Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na usługę  doradczą […]