logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Zapytanie ofertowe na usługi doradcze w zakresie audytu zapisów w bazie danych projektu SMART_watch

pobierz pdf

W związku z realizacją projektu CE1063 SMART_watch „Regional branch observatories of intelligent markets in Central Europe monitoring technology trends and market developments in the area of smart specializations” finansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Europa Środkowa (Interreg Central Europe) Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na usługę doradczą dotyczącą zgodnie z przedmiotem zapytania realizowaną w ramach projektu.

Przedmiot zamówienia

W związku z aktualną sytuacją, związaną z epidemią COVID-19 przedmiotem zamówienia są usługi doradcze w zakresie audytu zapisów w bazie danych projektu SMART_watch tzw. Comptence Map (C-Map) składającej się ze 110 rekordów – opisów/ audytów podmiotów tzw. Regionalnych Obserwatoriów, które są Instytucjami Otoczenia Biznesu po około 15-20 stron każdy.

Na zakres usługi doradczej składa się:

  • ocena poprawności i kompletności danych polegająca na analizie wszystkich zawartych na platformie (C-Map) tekstów dotyczących działań Regionalnych Obserwatoriów, których dane zostały zamieszczone na platformie,
  • ujednolicenie formatu danych / opisów,
  • korekta językową/ proof reading (angielski),
  • przygotowanie raportu w zakresie braków i kompletności danych dla poszczególnych Obserwatoriów, w tym określenie zakresu ich uzupełnienia,
  • przygotowania stosownych zapisów uzupełniających w języku angielskim w miejscach gdzie jest to możliwe na podstawie dostępnych źródeł publicznych lub informacji pozyskanych od Partnerów Projektu,
  • weryfikacji zapisów platformy pod kątem istotnych funkcjonalności i oczekiwań finalnych użytkowników, którymi są przedsiębiorstwa, która wynika z aktualnej sytuacji, w której się znaleźli, czyli pandemii COVID-19, w tym przygotowanie raportu z rekomendacjami dotyczącymi zmian w zakresie funkcji platformy, dodatkowych narzędzi ją wspierających, poprawek w tekście/ dodania brakujących informacji.

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1

Zapraszamy do składania ofert.