logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Zapytanie ofertowe na materiały biurowe

pobierz pdf

 

W związku z realizacją projektu „Moja firma – moja niezależność III” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego w ramach Działania: 7.3. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, Poddziałanie 7.3.3. Promocja samozatrudnienia, Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na materiały biurowe wg specyfikacji z załącznika. Oferty prosimy składać na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Zapytanie materiały biurowe

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy