logo unii

pl / en

BIP

Nabór na stanowisko Specjalisty w projekcie „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim (SO RIS w PPO II)”

pobierz pdf

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. z Gliwic poszukuje osoby na stanowisko Specjalisty w projekcie
„Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim (SO RIS w PPO II)”

Warunki zatrudnienia:

Umowa na czas określony

Wielkość etatu około 0,35 etatu

Główne obowiązki na stanowisku pracy:

 • analiza usług w zakresie komercjalizacji i ekosystemu wspierającego ten proces
  w Holandii, Danii, w tym przygotowanie wizyty studyjnej w jednym z tych krajów,
 • opracowanie katalogu i podręcznika dobrych praktyk w zakresie komercjalizacji zawierającego przykłady regionalne, krajowe, międzynarodowe,
 • udział w tworzeniu usług wsparcia komercjalizacji i internacjonalizacji,
 • przygotowanie cyklu webinariów, warsztatów oraz wizyty studyjnej dla pracowników odpowiedzialnych za komercjalizację w ramach konsorcjum projektu, w tym współtworzenie zapytań ofertowych w zakresie wyżej wymienionych zadań również w języku angielskim,
 • kompleksowa organizacja webinariów z udziałem ekspertów zagranicznych.

Wymagania podstawowe:

 • język angielski umożliwiający realizację obowiązków określonych na stanowisku pracy,
 • wykształcenie wyższe magisterskie (ekonomia, zarządzanie, stosunki międzynarodowe, komunikacja społeczna lub inne pokrewne),
 • doświadczenie w zakresie realizacji działań związanych z procesem komercjalizacji, współpracy nauka-biznes, umiędzynarodowieniem przedsiębiorstw – wystarczający będzie opis doświadczenia w przesłanym cv lub liście motywacyjnym,
 • prawo jazdy kat. B,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office;

Kompetencje społeczne:

 • umiejętność pracy w zespole,
 • komunikatywność,
 • dobra organizacja pracy własnej,
 • nastawienie na realizację celów projektowych,
 • chęć podnoszenia kompetencji i kwalifikacji;

 Oferujemy:

 • umowa o pracę na czas określony,
 • prywatne ubezpieczenie medyczne;

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV wraz z kserokopią dokumentów potwierdzających wymagania podstawowe i inne kwalifikacje,
 • mile widziane referencje od pracodawców;

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • wymagane dokumenty należy przesłać w formie elektronicznej na adres e-mail: iczeremcha@gapr.pl do dnia 16. lutego 2021
  lub złożyć osobiście/pocztą na adres Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.
  O ważności aplikacji decyduje data wpłynięcia dokumentów do Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.
 • aplikacje, które wpłyną po ww. terminie oraz aplikacje niekompletne nie będą rozpatrywane,
 • aplikacje prosimy opatrzeć tytułem: NABÓR NA STANOWISKO SPECJALISTY PROJEKTU SORIS

Inne informacje:

 • prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Górnośląską Agencję Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wincentego Pola 16, 44-100 Gliwice w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz wybrania pracownika i zawarcia umowy o pracę. Zostałem poinformowany o moich prawach i obowiązkach. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne. 
 • Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Informacje dotyczące naboru: Pani Izabela Czeremcha tel.  32 33 93 148