logo unii

pl / en

BIP

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH W PROJEKCIE „MOJA FIRMA – MOJA NIEZALEŻNOŚĆ III”

pobierz pdf

W związku z realizacją projektu pn. „Moja firma – moja niezależność III”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, Poddziałanie 7.3.3. Promocja samozatrudnienia, Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na zakup materiałów szkoleniowych.

Zapytanie ofertowe długopisy notatniki

Załącznik nr 1_Formularz ofertowy

Notes wzór