logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Zapytanie ofertowe na budowę zaplecza stacji benzynowej

pobierz pdf

Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej Sp. z o.o.. zaprasza do składania ofert na budowę zaplecza stacji paliw na lotnisku w Gliwicach.

Oferty należy dostarczyć elektroniczne w terminie do dnia 03.01.2022 roku do godz. 12:00.

Możliwość zadawania pytań w terminie do dnia 29.12.2021 roku do godz. 12:00.

Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu

 

SIWP

Złączniki do SIWP

Zal_2_Formularz ofertowy (wzór)

Zal_3_Wykaz doświadczenia (wzór)

Zal_4_Wykaz osób skierowanych do realizacji (wzór)

Zal_5_Umowa_na_roboty_budowlane

Zal_6_Zobowiązanie podwykonawcy (wzór)

Zal_7_Klauzula informacyjna (wzór)

Zal_8_Oświadczenie o zobowiązaniu do zachowania poufności (wzór)

Zal_9_Oswiadczenie_o_zapoznaniu_sie_z_dokumentacja_techniczo_budowlana_wzor