logo unii

pl / en

BIP

Informacja o niewybraniu oferenta

pobierz pdf

 

W nawiązaniu do zapytania ofertowego nr GAPR-EEN/215/21/W z dnia 8 marca 2021r. na przeprowadzenie szkolenia pn. „Deklaracja zgodności i oznakowanie CE dla wyrobów medycznych” na potrzeby projektu „Enterprise Europe Network” finansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw i MŚP (COSME) i budżetu państwa informujemy, iż nie dokonano wyboru żadnego oferenta.

 

Informacja