logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Informacja o wyborze najkojrzystniejszej oferty – tłumaczenie publikacji końcowej

pobierz pdf

W nawiązaniu do zapytania ofertowego nr GAPR-TT/685/20/W z dnia 13.08.2020 r. na wykonanie tłumaczenia treści publikacji końcowej z/na język polski z trzech języków obcych (czeski, słowacki i angielski) oraz korekty językowej i stylistycznej teksty publikacji w każdym z ww. języków na potrzeby realizacji projektu TRANS TRITIA – Poprawa koordynacji i planowanie transportu towarowego na obszarze projektu Trans Tritia (CE960) wsspółfinansowanego ze środków programu INTERREG Central Europe w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego informuję, iż najkorzystniejszą ofertę pod względem ceny oraz czasu realizacji przedstawiła firma:

VERBA-TEST LLC Spółka Komandytowa
ul. Belgradzka 4/13
02-793 Warszawa

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty