logo unii

pl / en

BIP

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

pobierz pdf

W nawiązaniu do zapytania ofertowego nr GAPR – DIPZN/450/22/W z dnia 21 kwietnia br. dotyczącego wykonania przeglądu 5-letniego instalacji elektrycznej i piorunochronnej w obiektach:

– Żorski Park Przemysłowy ul. Boczna 8, 44-240 Żory (budynek nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, oświetlenie zewnętrzne),
– Ośrodek Biznesu w Rybniku przy ulicy Jankowickiej 23/25,
– Bytomski Park Przemysłowy, ul. Siemianowicka 98 w Bytomiu.

informujemy, iż najkorzystniejszą pod względem cenowym ofertę przedstawiła firma:
Ramo Polska Sp. z o. o., al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert