logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w nawiązaniu do zapytania ofertowego nr GAPR – DIPZN/437/23/W

pobierz pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

W nawiązaniu do zapytania ofertowego nr GAPR – DIPZN/437/23/W z dnia 24 maja br. dotyczącego czyszczenia separatorów ropopochodnych i osadników wraz z zagospodarowaniem odpadu na terenach należących do GAPR Sp. z o. o., załączamy informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty