logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W NAWIĄZANIU DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR GAPR–TT/1328/19/W

pobierz pdf

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W nawiązaniu do zapytania ofertowego nr GAPR–TT/1328/19/W z dnia 25.11.2019 r. na usługę wykonania i dostarczenia tablicy promocyjnej dla projektu CE960 TRANS TRITIA Poprawa koordynacji i planowanie transportu towarowego na obszarze TRITIA współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Central Europe informuję, iż najkorzystniejszą pod względem ceny ofertę przedstawiła firma:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ALTAR Janina Haberko
ul. Gliwicka 88
44-177 Paniówki

Załącznik:
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty