logo unii

pl / en

BIP

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W NAWIĄZANIU DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR GAPR–TT/140/20/W

pobierz pdf

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W nawiązaniu do zapytania ofertowego nr GAPR-TT/140/20/W z dnia 14.02.2020 na usługę cateringową dla projektu CE960 TRANS TRITIA Poprawa koordynacji i planowanie transportu towarowego na obszarze TRITIA współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Central Europe informuję, iż najkorzystniejszą pod względem ceny ofertę przedstawiła firma:

SERVICE CATERING Modzelewski Dariusz
1 Maja 5
44-325 Mszana

Załącznik:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty