logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Komunikat

pobierz pdf

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju  spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Wincentego Pola 16 , tel.(32)339110, fax (32)3393117; informuje, iż przetarg ustnym  w dniu 9 października 2018r..- na sprzedaż  nieruchomości położonej w Gliwicach, obręb „Bojkowskie Pola”, złożonej z działek o numerach 221/7 i 221/8  – stanowiącej  własność Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju spółka z o. o. w Gliwicach –  został zamknięty bez wybrania, którejkolwiek z ofert.