logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

KOMUNIKAT 2 DO PRZETARGU NA WYKONANIE MODERNIZACJI SYSTEMU IZOLACJI PRZECIWWILGOTNOŚCIOWEJ

pobierz pdf

Jeden z oferentów zadał pytanie (w skrócie) – czy Zamawiający dopuszcza w tym przetargu tj. dla modernizacji systemu izolacji przeciwwilgociowej Budynku 3 „Cechowni” – Etap 2 Centrum Edukacji i Biznesu GAPR przy ul. Bojkowskiej 37 – zastosowanie „technologii Iniekcji Krystalicznej opatentowanej przez dr inż. Wojciecha Nawrota”.

Odpowiedź Zamawiającego na to pytanie jest następująca:

Nie, jako, że stosownie do obowiązującej w tym przetargu SIWP oferent zobowiązany jest do:

Punkt 6. Warunki uczestnictwa w przetargu, tiret 5 „Oferent zobowiązany jest sporządzić ofertę zgodnie z treścią niniejszej SIWP”
Punkt 2. Określenie przedmiotu zamówienia,
„Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji istniejącego systemu izolacji przeciwwilgociowej fundamentów Budynku 3 – „Cechownia” – Etap II Centrum Edukacji i Biznesu Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. w Gliwicach przy ul. Bojkowskiej 37 – w zakresie wskazanym na rzucie piwnicy ww. budynku – poprzez wykonanie:

pionowej izolacji przeciwwilgociowej,
poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą krzemianowej iniekcji ciśnieniowej
poprzedzaną:

osuszeniem zawilgocenia metodą termo-mikrofalową
usunięcie porażenia mikologicznego,
zabezpieczenie przed zagrzybieniem właściwymi materiałami.