logo unii

pl / en

BIP

Komunikat 2 dot. przetargu nieograniczonego na usługi projektowe pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji lotniska użytku wyłącznego w Gliwicach”

pobierz pdf

Zamawiający informuje jako, że złożone w przetargu niegraniczonym oferty na wykonanie ww. dokumentacji przekraczają znacznie wysokość zaplanowanych na ten cel środków Zamawiający unieważnia ww. przetarg.