logo unii

pl / en

BIP

Komunikat 5 dot. przetargu nieograniczonego na usługi projektowe pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji lotniska użytku wyłącznego w Gliwicach”

pobierz pdf

Zamawiający, informuje, iż w dniu 6 czerwca 2016r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.