logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Komunikat do zapytania ofertowego nr GAPR-KETGATE/31/20/W

pobierz pdf

w nawiązaniu do ogłoszenia zapytania ofertowego nr GAPR-KETGATE/31/20/W na usługę promocji projektu tj. produkcji filmów promocyjnych, podajemy wyjaśnienia do punktu 3.3 – szczegóły techniczne dotyczące nagrania:

Wyjaśnienie 1.

  • Nagranie w 100 klatkach na sekundę
  • Rozdzielczość nagrania: 4K

Zamieniono na:

  • Możliwość nagrywania w 100 klatkach na sekundę w rozdz. full hd. (dot. m.in. rejestracji pracy maszyn w laboratoriach)

Wyjaśnienie 2.

  • Półzbliżenie (dotyczy wy

Poprawiono na:

  • Półzbliżenie (dotyczy wypowiedzi)

Wyjaśnienie 3. – dotyczy załącznika nr 1 pkt 4:

  • Oświadczamy, że cena podana w ofercie uwzględnia wszystkie koszty stawiane przez Zamawiającego, w tym koszty dostarczenia cateringu Zamawiającemu w miejsce wskazane
    w pkt VI.1 Zapytania.

Poprawiono na:

  • Oświadczamy, że cena podana w ofercie uwzględnia wszystkie koszty stawiane przez Zamawiającego.