logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Komunikat dot. zapytania ofertowego GAPR–EEN/142/24/W z dnia 29 lutego 2024 r.

pobierz pdf

 

W nawiązaniu do zapytania ofertowego nr GAPR–EEN/142/24/W z dnia 29 lutego 2024 r. na przeprowadzenie indywidualnego doradztwa specjalistycznego dla przedsiębiorstw sektora MŚP z terenu województwa śląskiego w zakresie ochrony znaku towarowego oraz logotypu w wybranych krajach europejskich oraz w zakresie przygotowania dokumentacji i zgłoszenia wynalazku do ochrony patentowej, realizowane w ramach projektu „Enterprise Europe Network”, zamieszczamy komunikat dot. ww. zapytania.

Komunikat dot. zapytania ofertowego GAPR–EEN/142/24/W

Zapytanie ofertowe – aktualizacja z dn.01.03.2024

Zał. nr 1. Formularz ofertowy – aktualizacja z dn.01.03.2024 r