logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Komunikat Komisji Przetargowej nr 4 z dnia 15 czerwca 2021 r. dot. zapytania ofertowego nr GAPR-NG III/543/21/W

pobierz pdf

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. niniejszym publikuje Komunikat Komisji Przetargowej nr 4 z dnia 15 czerwca 2021 r. dot. ofert złożonych w postępowaniu przetargowym dot. wyboru wykonawcy usługi wycinki drzew w ramach projektu pn. „Nowe Gliwice Etap III – poprzemysłowe tereny inwestycyjne na obszarze byłej koksowni”

Komunikat Komisji Przetargowej nr 4 – licytacja