logo unii

pl / en

BIP

Komunikat nr 1 w postępowaniu przetargowym na wyłonienie Wykonawcy robót rozbiórkowych w ramach zamierzenia inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa lotniska w Gliwicach”

pobierz pdf

Jako, że jeden z Oferentów zadał poniższe pytania Zamawiający odpowiada jak następuje: