logo unii

pl / en

BIP

KOMUNIKAT NR 1 Z DNIA 05.11.2020R. KOMISJI PRZETARGOWEJ W PRZETARGU NA „WYBÓR WYKONAWCY PRAC ZWIĄZANYCH Z UTRZYMANIEM LOTNISKA” Z DNIA 30.10.2020R.

pobierz pdf

Niniejszym odpowiadamy na pytania zadane przez Oferenta:

Pytanie 1
Obecnie mam polisę ubezpieczeniową na kwotę 150 tys. zł, czy mogę podnieść sumę  do 500 tys. dopiero po ewentualnym wyborze mojej oferty ?
Odpowiedź 1
Zgodnie z zapisami SIWP (rozdział IV, ust. 2) warunkiem udziału w przetargu jest posiadanie ważnej polisy OC na sumę gwarancyjną 500.000,00 złotych (minimum).

Pytanie 2
Czym wykazać że pracownicy są przeszkoleni ? Obsługa traktora i kosiarki nie wymaga specjalnych szkoleń.
Odpowiedź 2
Zgodnie z zapisami SIWP (rozdział XV, ust. 3) składają Państwo oświadczenie. Jednocześnie informujemy, że według naszej wiedzy kierujący ciągnikiem rolniczym (traktorem) musi posiadać prawo jazdy kategorii T lub inne np. kategorii B, które upoważnia do kierowania ciągnikiem rolniczym (traktorem). W przypadku użytkowania radiostacji lotniczej w trybie nadawania – osoba obsługująca musi posiadać „świadectwo operatora radiotelefonisty stacji lotniskowej”. Ponadto dobrą praktyką jest, aby pracownicy byli przeszkoleniu w obsłudze urządzeń i sprzętu – zgodnie instrukcjami technicznymi oraz wewnętrznymi wymogami Oferenta (minimum).

Pytanie 3
Posiadanie przez osobę nadzorującą prace na lotnisku radiostacji ręcznej, czy można ją zakupić po zakończeniu procedury przetargowej i gdzie ją można zakupić ?
Odpowiedź 3
Zgodnie z zapisami SIWP (rozdział IV, ust. 5) warunkiem udziału w przetargu jest posiadanie przez osobę nadzorującą prace na lotnisku – radiostacji ręcznej z pasmem lotniczym – minimum do nasłuchu. Najważniejsze parametry radiostacji: zakres częstotliwości 118 MHz – 136,975 MHz, odstęp międzykanałowy 25 kHz oraz 8,33 kHz. W intrenecie jest wiele ofert sprzedaży, przykładowe sklepy to: AVANTI, DLAPILOTA, RADIO-SKLEP.

Pytanie 4
Czy pełnomocnictwo do reprezentowania firmy może wystawić właściciel firmy bez potwierdzenia notarialnego ?
Odpowiedź 4
Tak – może wystawić właściciel firmy bez potwierdzenia notarialnego.

Pytanie 5
W par. X ust. 2 pkt. 3 – co to znaczy należycie reprezentowani ? w przeciwnym razie jest zatrzymywane wadium [niespotykana praktyka].
Odpowiedź 5
Zapisy SIWP (rozdział X ust. 2 pkt 3) dopuszczają udział w licytacji osoby reprezentujące Oferenta zgodnie z zapisami o reprezentacji firmy lub osoby posiadające pełnomocnictwo Oferenta.

Pytanie 6
Czy  decyzja o nadaniu numeru REGON, NIP i dokument rejestracyjny firmy zastąpi wydruk z CEIDG ?
Odpowiedź 6
Decyzję o nadaniu numeru REGON, NIP i dokument rejestracyjny firmy zastąpi odpowiednio: wydruk z CEIDG lub wydruk z KRS.

Pytanie 7
Czy konieczne jest  wymagane odśnieżanie pługami wirnikowymi ze względu na lampy, takim pługiem również można uszkodzić, więc może jest możliwość zlokalizowania lamp przy pomocy łopat ?
Odpowiedź 7
Nasza uwaga dotycząca odśnieżania pługiem wirnikowym miała na celu: unikniecie ewentualnego uszkodzenia lamp lub ich zasypania, jak również uniknięcie tworzenia się zwałów śniegu przy krawędzi drogi startowej. Wysokie i zmrożone zwały śniegu mogą w sytuacji awaryjnej (wypadnięcie statku powietrznego z pasa) przyczynić się do poważnego uszkodzenia statku powietrznego. Jeżeli przez Oferenta zostanie przyjęty inny sposób usunięcia śniegu (tworzących się zwałów śniegu) np. przez wywiezienie poza lotnisko, to też takie rozwiązanie dopuszczamy. 

Pytanie 8
Proszę o informację ile razy w miesiącu byłby angażowany pracownik, który ma wykonywać prace konserwatorskie na terenie lotniska ?
Odpowiedź 8
Tak jak napisaliśmy w SIWP – jeżeli zajdzie taka potrzeba wynikająca z drobnych awarii. Możemy założyć że będzie to maksymalnie 1 raz w tygodniu.