logo unii

pl / en

BIP

Komunikat nr 1 z dnia 10.06.2021r. Komisji Przetargowej w przetargu na wybór wykonawcy dla zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie lotniska w Gliwicach”

pobierz pdf

W związku z otrzymanymi zapytaniami do postępowania przetargowego pn. „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie lotniska w Gliwicach”, Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o. o. w Gliwicach uprzejmie odpowiada na pytania Oferentów.

2324_001