logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Komunikat nr 1 z dnia 21 maja 2019r. Komisji Przetargowej w przetargu na wybór wykonawcy zamierzenia budowlanego pn. „Rozbudowa i przebudowa dawnych warsztatów lotniczych na cele Gliwickiego Centrum Edukacji Lotniczej”

pobierz pdf

Dot. wszystkich przetargów / zadań

Jako, że jeden z Oferentów zadał poniższe pytanie, Inwestor Zastępczy odpowiada jak następuje:

Pytanie 1

Czy możliwa jest wizytacja placu budowy, jeżeli tak to jakim okresem wyprzedzania należy powiadomić Inwestora Zastępczego o wizytacji ?

Odpowiedź 1

Tak, możliwa jest wizytacja przyszłego placu budowy w terminie do 17 czerwca 2019r. Wizytę należy zapowiedzieć z 2 ( słownie: dwu ) dniowym wyprzedzeniem. Termin wizytacji zostanie potwierdzony mailowo. Wizytacja na placu budowy może być zrealizowana w dniach roboczych (poniedziałek – piątek) oraz w godzinach pracy 8:00 – 15:00  – wyłącznie pod nadzorem Inwestora Zastępczego, możliwe jest wykonywanie zdjęć przedmiotu przetargu.

Przypominamy, iż obowiązuje pisemny sposób zadawania pytań i odpowiedzi w termiach określonych w ogłoszeniu / SIWZ