logo unii

pl / en

BIP

Komunikat nr 1 z dnia 8 sierpnia 2018 r. Komisji Przetargowej w przetargu na wybór wykonawcy zamierzenia budowlanego pn: „Modernizacja lotniska użytku wyłącznego w Gliwicach dla dostosowania do wymogów kodu referencyjnego 1B” z dnia 2 sierpnia 2018 r.

pobierz pdf

Jako, że jeden z oferentów zadał niniejsze pytanie :

Pytanie 1 „Zwracam się z prośbą o przesłanie wzoru wymaganego oświadczenia oraz podanie miejsca, gdzie można odebrać dokumentację i godzin urzędowania”

Zamawiający odpowiada jak następuje:

Odpowiedź 1 na Pytanie 1

  • W załączaniu wersja edytowalna oświadczenia
  • Godziny wydania dokumentacji  to 8:00 do 15:00,
  • Od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych (np. 15 sierpnia)
  • Adres; 44-100 Gliwice, ul. Wincentego Pola 16