logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Komunikat nr 10 z dnia 3 grudnia 2019 r.

pobierz pdf

Komunikat nr 10 z dnia 3 grudnia 2019 r. Komisji Przetargowej w przetargu na wybór wykonawcy zamierzenia budowlanego pn. „Nowe Gliwice Etap III – poprzemysłowe tereny inwestycyjne na obszarze byłej Koksowni „Gliwice”.

Komisja Przetargowa informuje, iż do dnia 2 grudnia 2019r. do godz. 15:00 wpłynęły 3 (słownie: trzy) oferty. W dniu 3 grudnia 2019r. Komisja Przetargowa rozpoczęła sprawdzanie złożonych ofert pod względem formalnym.