logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Komunikat nr 12 z dnia 19 czerwca 2018r. Komisji Przetargowej w przetargu na wybór wykonawcy zamierzenia budowlanego pn: „Modernizacja lotniska użytku wyłącznego w Gliwicach dla dostosowania do wymogów kodu referencyjnego 1B”

pobierz pdf

Jako, że jeden z oferentów zadał następujące pytanie, Zamawiający odpowiada jak następuje:

 • Pytanie 73

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie zadania jest dostawa i montaż 2 nowych, podświetlanych wskaźników kierunku wiatru. Jeżeli tak, to czy wskaźniki mają być stalowe z uchylnymi płytami podstaw, czy rozpryskowe z uchylnymi płytami podstawy i wyciągarką dla ułatwienia serwisowania?

Odpowiedź 73  na Pytanie 73

W zakres zadania wchodzi dostawa i montaż 2 nowych, podświetlanych wskaźników kierunku wiatru. Wskaźniki o konstrukcji rozpryskowej wyposażone w uchylne płyty podstawy i przenośną wyciągarkę dla ułatwienia serwisowania

 

 • Pytanie 74

Dotyczy opisu projektu architektury. Wymagana jest dostawa i montaż latarni lotniskowej na słupie 12m. Dokumentacja określa, że należy zastosować latarnię ze źródłem LED. Informujemy, że latarnie lotniskowe zgodne z wymaganiami załącznika 14 tom I pkt. 5.3.3 nie występują w wersji ze źródłem LED, a tylko i wyłącznie ze źródłami standardowymi (halogen/metalhalogen). Ze źródłem LED są tylko dostępne latarnie dla lądowisk śmigłowcowych – co tutaj nie ma zastosowania (inny charakterystyka świecenia i inne wymagania). Jeżeli ma być latarnia LED, to prosimy o wskazanie produktu referencyjnego.

Odpowiedź 74  na Pytanie 74

Zamawiający nie wymaga zastosowania latarni lotniskowej ze źródłem LED.

 

 • Pytanie 75

Dotyczy projekty branży elektrycznej. Prosimy o jednoznaczne wskazanie jakie światła należy zastosować na progu i końca drogi startowej od kierunku 08? Czy mają to być światła naziemne czy zagłębione? Sugerujemy światła naziemne, jako tańsze w zakupie i eksploatacji od zagłębionych (próg i koniec wypadają na końcu nawierzchni utwardzonej).

Odpowiedź 75  na Pytanie 75

Na progu od kierunku 08 należy zastosować zagłębione światła progu i końca drogi startowej z dwoma wtyczkami oddzielnymi dla świateł progu i końca drogi startowej.

 

 • Pytanie 76

Dotyczy projektu branży elektrycznej. Czy należy zastosować sterownik radiowy, produkowany i dostarczany w komplecie z pulpitem sterowania oświetlenia nawigacyjnego przez specjalistycznego producenta układów zasilania i sterowania dla lotnisk, umożliwiającego załączanie zdalne oświetlenia nawigacyjnego na wcześniej wybranym kierunku i z wybraną intensywnością, oraz załączenie wskaźników kierunku wiatru, przez pilota samolotu za pomocą radia pokładowego?

Odpowiedź 76  na Pytanie 76

Należy zastosować sterownik radiowy, dostarczany w komplecie z układem sterowania oświetlenia nawigacyjnego.

 

 • Pytanie 77

W nawiązaniu do poprzedniego. Jeżeli tak, czy sterownik radiowy ma mieć możliwość zmiany regulacji częstotliwości pracy w zakresie 118-138MHz bez konieczności przyjazdu specjalistycznego serwisu czy tez odsyłania sterownika do producenta (co w praktyce często równa się kosztowi zakupu nowego)?

Odpowiedź 77   na Pytanie 77

Sterownik radiowy powinien posiadać możliwość ręcznej regulacji częstotliwości, bez dodatkowych kosztów związanych z wymianą komponentów lub przyjazdem specjalistycznego serwisu.

 

 • Pytanie 78

Dotyczy projektu branży elektrycznej. Prosimy o potwierdzenie, że tak, jak w projekcie układ zasilania i sterowania składający się z regulatorów stało prądowych, sterownika radiowego, systemu sterowania i monitorowania ma pochodzić od jednego producenta specjalistycznych układów zasilania i sterowania, co zapewni wieloletnią prawidłową pracę i dostępność części zamiennych, również po okresie gwarancji, a Zamawiający nie dopuszcza stosowania produktów różnych producentów w tym zakresie.

Odpowiedź 78  na Pytanie 78

Należy zastosować układ sterowania i regulatory stałoprądowe pochodzące od jednego producenta systemów oświetlenia nawigacyjnego.

 

 • Pytanie 79

Dotyczy projektu branży elektrycznej. Prosimy o potwierdzenie, że należy zastosować dla systemu sterowania oświetleniem nawigacyjnym modem do podłączenia do sieci Internet z zapewnieniem możliwości diagnostyki systemu i regulatorów stałoprądowych, oraz serwisu zdalnego systemu  przez producenta.

Odpowiedź 79  na Pytanie 79

Do systemu sterowania i podłączonych do niego regulatorów stałoprądowych komunikacją szeregową, należy zastosować modem umożliwiający zdalny serwis i weryfikację stanu pracy przez producenta systemu.

 

 • Pytanie 80

Dotyczy kabla pierwotnego obwodów oświetlenia nawigacyjnego. Czy kabel pierwotny 5kV, ekranowany, ma mieć ekran wykonany z taśmy miedzianej czy zamawiający dopuści ekran z taśmy mosiężnej?

Odpowiedź 80  na Pytanie 80

Należy zastosować kabel pierwotny z ekranem z taśmy miedzianej.

 

 • Pytanie 81

Dotyczy agregatu prądotwórczego. Prosimy o potwierdzenie, że agregat przewidziany jest tylko do pracy awaryjnej (do 500h rocznie), przy pracy awaryjnej  65kVA/52 kW na wyjściu z alternatora.

Odpowiedź 81  na Pytanie 81

Agregat przewidziany jest do pracy awaryjnej do 500h rocznie. Agregat zastosować zgodnie z projektem.

 

 • Pytanie 82

Prosimy o potwierdzenie, że na całej długości wykopów pod kabel pierwotny 5kV oświetlenia nawigacyjnego należy zastosować bednarkę, do której trzeba podłączyć do uziemienia światła nawigacyjne, zaciski na transformatorach, oraz głębokie puszki L-867 świateł nawigacyjnych. W przypadku rezygnacji z bednarki, prosimy o informację w ilu punktach należy zastosować odgromniki na trasach kablowych?

Odpowiedź 82  na Pytanie 82

Należy zastosować bednarkę na całej długości wykopu pod oświetlenie nawigacyjne.

 

 • Pytanie 83

Przedmiar, pomocniczy do specyfikacji, w punkcie 2.2 robót elektrycznych wskazuje sugerowany zapas eksploatacyjny świateł nawigacyjnych, transformatorów i złącz. Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie zadania, Wykonawca ma przewidzieć przekazanie wskazanych tam produktów na stan magazynowy Zamawiającego zgodnie z zestawieniem.

Odpowiedź 83 na Pytanie 83

Wykonawca ma przewidzieć przekazanie produktów na stan magazynowy zgodnie z przedmiarem.

 

 • Pytanie 84

Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca wraz z systemem sterowania oświetlenia nawigacyjnego ma przekazać na rzecz Zamawiającego protokoły FAT i SAT.

Odpowiedź 84 na Pytanie 84

Należy dostarczyć protokoły FAT i SAT.

 

 • Pytanie 85

Prosimy o potwierdzenie, że wymagane jest przeprowadzenie szkolenia personelu Zamawiającego przez Producenta z zakresu obsługi systemu zasilania i sterowania oświetleniem nawigacyjnym, zgodnie z zapisami przedmiaru branży elektrycznej.

Odpowiedź 85  na Pytanie 85

Zgodnie z zapisami przedmiaru. Zamawiający wskaże osoby i miejsce szkolenia na etapie lub po realizacji inwestycji