logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Komunikat nr 12 z dnia 10 grudnia 2019r. Komisji Przetargowej w przetargu na wybór wykonawcy zamierzenia budowlanego pn. „Nowe Gliwice Etap III – poprzemysłowe tereny inwestycyjne na obszarze byłej Koksowni „Gliwice”.

pobierz pdf

Komisja Przetargowa informuje, iż  Zamawiający podjął decyzję  o zamknięcie przetargu bez wybrania, którejkolwiek ofert – stosownie do zapisów dokumentacji przetargowej tj. punktu 10 formularza ofertowego  nr 1.