logo unii

pl / en

BIP

Komunikat nr 13 z dnia 19 czerwca 2018 r. Komisji Przetargowej w przetargu na wybór wykonawcy zamierzenia budowlanego pn: „Modernizacja lotniska użytku wyłącznego w Gliwicach dla dostosowania do wymogów kodu referencyjnego 1B”

pobierz pdf

Komisja Przetargowa informuje, iż zgodnie z SIWP – Rozdział VI „Dodatkowe obowiązki Wykonawcy w trakcie realizacji zamierzenia  Budowlanego” punkt 2 – kruszywo ( w ilości ok 4800 ton)  jakie Zamawiający stawia do dyspozycji Wykonawcy posiada charakterystykę jak w załączonych badaniach.

Załącznik – analiza sitowa