logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Komunikat nr 13 z dnia 3 września 2018r. Komisji Przetargowej w przetargu na wybór wykonawcy zamierzenia budowlanego pn.: „Modernizacja lotniska użytku wyłącznego w Gliwicach dla dostosowania do wymogów kodu referencyjnego 1B” z dnia 2 sierpnia 2018r.

pobierz pdf

Jako, że jeden z oferentów zadał następujące pytanie Zamawiający odpowiada jak następuje ::

Pytanie 131     „Ad. odpowiedź na pytanie 60 – Jak widać z odpowiedzi na pytania Zamawiający jest zainteresowany profesjonalnym i niezawodnym sprzętem, który ma być dostarczony dla tego lotniska tak aby mógł być rozbudowywany. Jednocześnie Zamawiający preferuje zastosowanie mechanicznego pulpitu sterowniczego, który jest przeznaczony nie dla lotnisk a dla lądowisk śmigłowców i który jest przeznaczony do sterowania jedynie 6 regulatorami stałoprądowymi co uniemożliwia jego rozbudowę w przyszłości. Zamawiający zdając sobie sprawę z różnic cenowych pulpitów mechanicznego i z panelem dotykowym stawia znacznie wygórowany warunek zastosowania aż 15” pulpitu i na dodatek żądając jego wymiany pod koniec okresu gwarancji co praktycznie zdwaja koszty. Zamawiający posługuje się przy tym w żaden sposób niepotwierdzonym argumentem o niskiej żywotności paneli dotykowych. Chcieliśmy zwrócić uwagę, że panele dotykowe wykorzystywane są w znacznie trudniejszych warunkach użytkowania niż miejsce sterowania w Gliwicach i są także w powszechnym użyciu w wielu polskich portach lotniczych jak np. Kraków. Preferowanie nienowoczesnych rozwiązań dostarczanych przez jedną firmę i stawianie barier ograniczających konkurencję nosi znamiona działań niezgodnych z zasadą uczciwej konkurencji i promowanie nienowoczesnych rozwiązań.

Odpowiedź 131    W SIWP w  Rozdział III Wymagania techniczne, w punktach  5 i 6  , Zamawiający dopuszcza stosowanie rozwiązań i materiałów zamiennych na etapie składania ofert– równoważnych funkcjonalnie w stosunku do opisanych w dokumentacji Zamawiającego – na podstawie przedstawionych przez Oferenta materiałów, w tym obliczeń / projektów, o ile zachowane zostaną wymagania techniczne przedstawione w dokumentacji  technicznej Zamawiającego oraz gwarancja. W tym przypadku prosimy o przedstawienie gwarancji żywotności panelu dotykowego oraz informacji jakie rozmiary posiadają panele dotykowe na lotnisku w Balicach.

Zamawiający w  załączeniu przekazuje wzór karty gwarancyjnej.