logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Komunikat nr 14 z dnia 20 czerwca 2018r. Komisji Przetargowej w przetargu na wybór wykonawcy zamierzenia budowlanego pn: „Modernizacja lotniska użytku wyłącznego w Gliwicach dla dostosowania do wymogów kodu referencyjnego 1B”

pobierz pdf

Komisja Przetargowa informuje, iż zgodnie z SIWP – Rozdział XII „Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami” punkt 4; zmienia się w Rozdziale XIII „Wymagania dotyczące wadium” treść punktu 1 z „1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 800 000,00 zł” na  1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 500 000,00 zł”.

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.