logo unii

pl / en

BIP

Komunikat nr 14 z dnia 11 września 2018r. Komisji Przetargowej w przetargu na wybór wykonawcy zamierzenia budowlanego pn.: „Modernizacja lotniska użytku wyłącznego w Gliwicach dla dostosowania do wymogów kodu referencyjnego 1B” z dnia 2 sierpnia 2018r.

pobierz pdf

Komisja Przetargowa informuje, iż w wyniku przeprowadzonego przetargu na wybór wykonawcy zamierzenia budowlanego pn. „Modernizacja lotniska użytku wyłącznego w Gliwicach dla dostosowania do wymogów kodu referencyjnego 1B” w trybie przetargu nieograniczonego / licytacji „w dół” jaki został przeprowadzony w dniach 6 i 7 września br., Wykonawcą ww. zamierzenia zostało Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów SA Gliwice, ul. Nad Bytomką 1. Komisja Przetargowa informuje iż na tym swe prace zakończyła.

Komisja Przetargowa dziękuję wszystkim oferentom za udział w przetargu.