logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Komunikat nr 15 z dnia 29 czerwca 2018r. Komisji Przetargowej w przetargu na wybór wykonawcy zamierzenia budowlanego pn: „Modernizacja lotniska użytku wyłącznego w Gliwicach dla dostosowania do wymogów kodu referencyjnego 1B”

pobierz pdf

Komisja Przetargowa informuje, iż przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy zamierzenia budowlanego pn. „Modernizacja lotniska użytku wyłącznego w Gliwicach dla dostosowania do wymogów kodu referencyjnego 1B” został zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert.