logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Komunikat nr 2 w postępowaniu przetargowym na wyłonienie Wykonawcy robót rozbiórkowych w ramach zamierzenia inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa lotniska w Gliwicach

pobierz pdf

Komisja Przetargowa informuje co następuje:

  1.  w terminie składania ofert, tj. do dnia 26 kwietnia 2018r.  wpłynęło 8 ( słownie:  osiem ) ofert.
  2. otwarcie ofert nastąpiło o godz.1000  w dniu 26 kwietnia 2018r. w obecności Komisji Przetargowej z udziałem przedstawiciela jednego z Oferentów.