logo unii

pl / en

BIP

Komunikat nr 2 z dnia 12 lipca 2019r. Komisji Przetargowej w przetargu na wybór wykonawcy zamierzenia budowlanego pn. „Rozbudowa i przebudowa dawnych warsztatów lotniczych na cele Gliwickiego Centrum Edukacji Lotniczej”

pobierz pdf

Jako, że jeden z Oferentów zadał poniższe pytanie, Inwestor Zastępczy odpowiada jak następuje:

Pytanie 2

„W związku z postępowaniem przetargowym „Rozbudowa i przebudowa dawnych warsztatów lotniczych na cele Gliwickiego Centrum Edukacji Lotniczej” Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów prosi o wskazanie minimalnej wysokości światła bramy dużego hangaru – segmentu A.”

Odpowiedź 2

Minimalna wysokość bramy w hangarze dużym /segment A/ zgodnie z projektem wykonawczym rysunek A-45 wynosi  9,00 m