logo unii

pl / en

BIP

Komunikat nr 2 z dnia 22 maja 2019r. Komisji Przetargowej w przetargu na wybór wykonawcy zamierzenia budowlanego pn. „Rozbudowa i przebudowa dawnych warsztatów lotniczych na cele Gliwickiego Centrum Edukacji Lotniczej”

pobierz pdf

Dot. przetargu nr 10  / Zadania nr 10 – Dostawa wyposażenia

Jako, że jeden z Oferentów zadał poniższe pytanie, Inwestor Zastępczy odpowiada jak następuje:

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty częściowej w zadaniu nr 10 ?

Odpowiedź 2

Nie, Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych w zadaniu nr 10.