logo unii

pl / en

BIP

Komunikat nr 2 z dnia 24 marca 2022 r. Komisji Przetargowej w przetargu na wybór wykonawcy nasadzeń zastępczych drzew na terenie byłej Koksowni „Gliwice”.

pobierz pdf

W związku z realizacją projektu pn. „Nowe Gliwice etap III – poprzemysłowe tereny inwestycyjne na obszarze byłej koksowni”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa III Konkurencyjność MŚP, Działanie 3.1 Poprawa warunków do rozwoju MŚP, Poddziałanie 3.1.1 Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – ZIT, Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej Sp. z o.o. ogłasza komunikat nr 2 do przetargu nr GAPR – NG III /117/22/W

Komunikat Komisji Przetargowej nr 2 – wybór wykonawcy.pdf