logo unii

pl / en

BIP

Komunikat Komisji Przetargowej nr 2 z dnia 6 kwietnia 2021 w przetargu na wybór wykonawcy zadania: „Opracowanie dokumentacji projektowej i pełnienie nadzoru autorskiego w ramach Projektu: „Przebudowa części obiektu ARENA Gliwice”

pobierz pdf

Komunikat Komisji Przetargowej nr 2 z dnia 6 kwietnia 2021 r. w przetargu na wybór wykonawcy zadania: „Opracowanie dokumentacji projektowej i pełnienie nadzoru autorskiego w ramach Projektu: Przebudowa części obiektu ARENA Gliwice

 

Zamawiający informuje, iż nastąpiły zmiany terminu składania ofert i otwarcia ofert i tak:

Termin składania pytań zostaje przesunięty z 1 kwietnia 2021r. na 09 kwietnia 2021r.

Termin składania ofert  zostaje przesunięty z 7 kwietnia 2021r. godz. 12:00 na 14 kwietnia 2021r. godz. 12:00.

Termin otwarcia ofert zostaje przesunięty z 7 kwietnia 2021r. godz. 12:30 na 14 kwietnia 2021r. godz. 12:30.

Komunikat nr 2 z 6 kwietnia 2021 r.