logo unii

pl / en

BIP

Komunikat nr 3 z dnia 6 czerwca 2018r. Komisji Przetargowej w przetargu pn: „Modernizacja lotniska użytku wyłącznego w Gliwicach dla dostosowania do wymogów kodu referencyjnego 1B ”

pobierz pdf

Jako, że jeden z oferentów zadał następujące pytanie, Zamawiający odpowiada jak następuje:

  • Pytanie 3

„Zgodnie z zapisami SIWP rozdział XVII pkt 10 Cena musi być podany w ofercie jako łączna oraz w rozbiciu na następujące składniki:

  • cena drogi składowej,
  • cena drogi kołowania,
  • cena płyty postojowej,
  • cena stacji paliw,
  • cena ścieżki rowerowej,
  • cena pozostałych składników oferty.

Wykonawca składając ofertę musi wypełnić załącznik nr 2 do SIWP, w którym ww. składniki podzielone są na poszczególne asortymenty robót.

Zamawiający załączył przedmiar robót, w którym dokonał rozbicia poszczególnych elementów ale jedynie w części drogowej.

Zwracamy się z prośbą aby zamawiający dokonał podziału analogicznego jak dla części drogowej dla robót instalacyjno – odwodnienia, robót elektrycznych – oświetlenia, tak aby wszyscy wykonawcy mogli sporządzić porównywalne wyceny.

Zamieszczony przez Zamawiającego przedmiar dla części elektrycznej i instalacyjnej (odwodnieniowej) nie ma podziału na składniki jw.

Bardzo prosimy o podzielenie przedmiaru robót analogicznie jak dla części drogowej bądź wyjaśnienie które pozycje przedmiarowe przypisać do zestawienia kosztów – załącznik nr 2.”

Odpowiedź 3  na Pytanie 3

3.1 Zamawiający w Odpowiedzi 1 na Pytanie 1 zgodnie z SIWP, str 3 potwierdził iż przedmiar robót ma charakter pomocniczy a podstawą do określenia ceny jest SIWP i Projekt Budowlany oraz Projekt Wykonawczy.

3.2 Zamawiający  ani nie podzieli przedmiaru robót instalacyjnych ani oświetleniowych ani nie wskaże które pozycje  przedmiarowe Wykonawca ma „przypisać” do konkretnego zadania, jako że jest to rola Oferenta.