logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Komunikat nr 3 w postępowaniu przetargowym na wyłonienie Wykonawcy robót rozbiórkowych w ramach zamierzenia inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa lotniska w Gliwicach

pobierz pdf

W wyniku postępowania przetargowego na wyłonienie Wykonawcy robót rozbiórkowych w ramach zamierzenia inwestycyjnego pn. „Modernizacja lotniska użytku wyłącznego w Gliwicach” Komisja Przetargowa informuję , iż realizacja ww. robót została powierzona Firmie ZK S.C. Józef Żurawski, Krzysztof Żurawski, Grzegorz Żurawski.