logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Komunikat nr 3 z dnia 1 sierpnia 2019 r. Komisji Przetargowej w przetargu na wybór wykonawcy zamierzenia budowlanego pn. „Rozbudowa i przebudowa dawnych warsztatów lotniczych na cele Gliwickiego Centrum Edukacji Lotniczej”

pobierz pdf

Komisja Przetargowa informuje, że stosownie do zapisów warunku zapytania ofertowego – jak następuje : „9.Przyjmujemy do wiadomości, iż Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy w przypadku niewystarczającego dofinansowania przedmiotu zamówienia ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego, numer naboru RPSL.10.03.01-IŻ.01-24-187/17”, Zamawiający podjął decyzję, iż z dniem 1 sierpnia 2019 r. odstępuje od podpisania umowy i zwraca wadium Oferentom biorącym udział przetargu.