logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Komunikat nr 3 z dnia 19 kwietnia 2021 r. Komisji Przetargowej w przetargu na wybór wykonawcy zadania: „Opracowanie dokumentacji projektowej i pełnienie nadzoru autorskiego w ramach Projektu: „Przebudowa części obiektu ARENA Gliwice”

pobierz pdf

Komisja Przetargowa informuje, iż złożone ww. przetargu oferty zostały poddane ocenie formalnej w wyniku, której Oferenci zostali wezwani do złożenia wyjaśnień/uzupełnień. Oryginały wyjaśnień/uzupełnień należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w nieprzekraczalnym terminie do 21 kwietnia godz. 12:50.

Oferenci , których wyjaśnienia zostaną uznane są zaproszeni do udziału w licytacji „w dół”, która odbędzie się w dniu 21 kwietnia o godz. 13:00.

Komunikat nr 3 z dnia 19 kwietnia 2021