logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Komunikat nr 3 z dnia 21 sierpnia 2018r. Komisji Przetargowej w przetargu na wybór wykonawcy zamierzenia budowlanego pn: „Modernizacja lotniska użytku wyłącznego w Gliwicach dla dostosowania do wymogów kodu referencyjnego 1B” z dnia 2 sierpnia 2018r.

pobierz pdf

Jako, że jeden z oferentów zadał następujące pytania Zamawiający odpowiada jak następuje ::

Pytanie 7.            „Czy zakres przetargu obejmuje również wycinkę 285 drzew zgodnie z projektem zieleni ?.”

Odpowiedź 7.      Wycinka drzew nie wchodzi w zakres zadania.

 

Pytanie 8.            „Czy w przypadku gdy wycinka jest objęta przedmiotem zamówienia , czy Zamawiający przewidział nasadzenia zastępcze?”

Odpowiedź 8.      Wycinka drzew nie wchodzi w zakres zadania.

 

Pytanie 9.            „Czy w przypadku gdy wycinka jest objęta przedmiotem zamówienia, kto ponosi koszty administracyjne wycinki drzew ?”

Odpowiedź 9.      Wycinka drzew nie wchodzi w zakres zadania.

 

Pytanie 10.          „Czy w przypadku gdy wycinka jest objęta przedmiotem zamówienia, kogo własnością jest drzewo po wycince ?”

Odpowiedź 10.    Wycinka drzew nie wchodzi w zakres zadania.

 

Pytanie 11.          „Czy likwidacja koła modelarskiego i placu technicznego w miejscu projektowanej płyty postojowej PPS wchodzi w zakres przetargu ? W SIWZ jest informacja, że wszelkie roboty rozbiórkowe są wyłączone z zakresu.”

Odpowiedź 11.    Likwidacja koła modelarskiego i placu technicznego w miejscu projektowanej płyty postojowej PPS nie wchodzi w zakres niniejszego przetargu, jako że została wykonana przez Zamawiającego przed terminem ogłoszenia niniejszego przetargu.