logo unii

pl / en

BIP

Komunikat nr 3 z dnia 24 maja 2019r. Komisji Przetargowej w przetargu na wybór wykonawcy zamierzenia budowlanego pn. „Rozbudowa i przebudowa dawnych warsztatów lotniczych na cele Gliwickiego Centrum Edukacji Lotniczej”

pobierz pdf

Dot. wszystkich przetargów / zadań

Jako, że jeden z Oferentów zadał poniższe pytanie, Inwestor Zastępczy odpowiada jak następuje:

Pytanie 3

„Zwracamy się z prośbą o udostępnienie ( jeżeli istnieje taka możliwość) przedmiarów w formacie ath lub w formacie pdf ale z podaniem podstaw katalogowych. Informacje te znacznie ułatwiłyby i przyspieszyły proces przygotowania oferty.”

Odpowiedź 3

Nie, Zamawiający nie udostępnia przedmiarów ani w formacie „ath” ani „pdf”, jako, że intencją Zamawiającego jest pozostawienie Oferentom swobody w ustalaniu wartości oferowanych usług.